Služby‎ > ‎Výživa‎ > ‎

InBody 120

složení těla In Body 120 složení těla In Body 120 složení těla In Body 120 složení těla In Body 120 složení těla In Body 120Bioimpedanční přístroj InBody 120Měření složení těla

Bioimpedanční přístroj InBody120

Měřením na tomto špičkovém a mimořádně přesném přístroji získáme podrobnou diagnostiku a analýzu složení Vašeho těla:

·         Viscerální (útrobní tuk) stupeň + rozložení v cm2 = příčina všech civilizačních chorob

·         Tělesnou vodu celkovou včetně intracelulární a extracelulární + rozsah

·         Tělesný tuk (v % i v kg), svalovou hmotu (v kg) včetně jejich segmentárního rozložení v těle,              množství (v kg) čisté bílkoviny a minerálů

·         BMR (bazální metabolismus) - jeho rychlost + rozsah, Metabolický věk

·         Hmotnost včetně kontroly a doporučení sval/tuk, BMI, WHR (poměr pasu k bokům)

Měření spočívá v tom, že díky 8mi dotykovým elektrodám tělem prochází malý, bezpečný elektrický proud procházející tekutinami svalových tkání, kdy při průchodu tukovou tkání se setká s odporem.

Proud prochází 5 ti segmenty:

·         Pravá a levá paže

·         Trup

·         Pravá a levá noha

Přístroje InBody při výpočtu BMR (bazálního metabolismu) počítají přes Cunninghamovu rovnici, která počítá na základě ATH (aktivní tělesné hmoty)!!! 

Zásady, které je nutno dodržet pro přesnost měření:

·         Před měřením 2-3 hodiny nejíst a nepít, nejlépe je měřit se na lačno

·         Neměřit se po tréninku či nějaké větší fyzické aktivitě

·         Po maratonu atd. se můžete změřit až tak za 3dny, kdy se tělo srovná s velkým výdajem energie,       vody atd.

·         Při kontrolním měření se měřit ve stejnou dobu jako bylo předchozí měření

"Bioimpedanční metodu nesmějí podstoupit":

·         Osoby s kardiostimulátorem

·         Osoby s kovovými implantáty

·         Těhotné ženy