Centrum zdravých zad  Obchodní a rezervační podmínky První rezervace nových klientů se přijímají přes rezervační systém na webu www.centrumzdravychzad.cz (dále jen „web“), telefonicky nebo osobně. Využívejte prosím přednostně rezervačního systému na webu. Telefonicky se vám nemusíme mít čas věnovat. Nemáme recepci a pokud má terapeut klienta, nemůže se vám věnovat.  Pokud se příliš nekamarádíte s výpočetní technikou, kontaktujte nás prosím v dostatečném předstihu, pomůžeme vám. Po registraci Vaší osoby v rezervačním systému si můžete rezervovat všechny služby individuální i skupinové. Rezervační systém vám poskytne veškeré platební údaje. Platby za skupinové lekce se automaticky spárují dle variabilního symbolu, který bude automaticky vygenerován rezervačním systémem. Na první skupinovou lekci je možné dorazit bez kreditu, pro další rezervace na skupinové lekce je nutné mít nabitý kredit. Bez zaplacené skupinové lekce totiž mohou mít přednost náhradníci, kteří mají zaplaceno. Jelikož poskytujeme skupinové i individuální terapie, můžete mít u nás jeden kredit ze kterého se vše odečítá ve zvýhodněných cenách za skupinové lekce a za ceníkové ceny z individuálních služeb. Můžete mít však i různé kombinace kreditů, permanentek, karty MultiSport a karty ActivePass a obdobných kartových produktů.  Po registraci vám systém na webu nabídne nákup kreditů a permanentek, které můžete zakoupit a automaticky se Vám nabijí po připsání na účet Centra zdravých zad. Veškeré platné ceny najdete na webu www.centrumzdravychzad.cz. Je možné koupit neomezené množství permanentek. Minimální částka pro dobití kreditu je 100,- Kč (platba za jednotlivou on-line skupinovou lekci) nebo 250,- Kč (platba za jednotlivou skupinovou lekci). Platnost permanentek a kreditů je 365 dní od jeho posledního zakoupení/navýšení, není-li určeno jinak konkrétní permanentkou (před účinností tohoto znění Obchodních a rezervačních podmínek Centra zdravých zad byla platnost permanentek/kreditu 4 měsíce).  Prodloužení platnosti permanentek, kreditů – pokud budete mít na účtu zůstatek po uplynutí doby platnosti kreditu/permanentky, nepřijdete o něj. Stačí dobít kredit nový kredit a starý kredit bude automaticky prodloužen o příslušnou dobu platnosti nového kreditu Již dobitý Kredit není vratný. Lze jej vyčerpat jen za námi poskytované služby.  V Centru zdravých zad přijímáme karty MultiSport. Při využití karty MultiSport pro vstup na skupinové cvičení je nutné složení kreditu 200,- Kč.  O kredit je možné přijít tím, že nedorazíte na lekci a rezervaci včas nezrušíte (24 hodin před začátkem lekce). Případně po skončení platnosti vaší karty kredit můžete vybrat v námi poskytovaných dalších službách. Toto pravidlo nabývá platnosti a účinnosti dne 30.11.2020. Kredit(deposit) MultiSport zaplacený před 30. 11.2020 je stále vratný. Přesto vám budeme vděčni, pokud si budete chtít deposit vybrat v poskytovaných službách.   PODMÍNKY STORNOVÁNÍ účasti na skupinové lekci nebo individuální terapii. Pokud zrušíte lekci/individuální terapii později než 24 hodin a méně než 12 hodin před termínem, je STORNO poplatek 50% z ceny skupinového cvičení/individuální terapie. Zrušíte-li v době méně než 12 hodin před skupinovou lekcí/terapií je STORNO poplatek 100% ceny skupinového cvičení/individuální terapie. PLATBY lze provádět hotově, platební kartou v centru, převodem na účet dle platebních údajů v rezervačním systému, nebo po dohodě fakturou. Kredit je nepřenosný. Je pouze na Vaše jméno a není možné jejím prostřednictvím rezervovat více míst pro více osob na jednu lekci. Centrum zdravých zad si vyhrazuje právo kdykoliv změnit rozvrh a ceník bez udání důvodů. Platné ceny skupinových i individuálních lekcí naleznete na webových stránkách www.centrumzdravychzad.cz a  u každé služby a individuální terapie v rezervačním systému. Ceny mohou být rozdílné i u jednotlivých terapeutů pro individuální terapie. Zákazníci provádějí cvičení na vlastní nebezpečí, a to zejména s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav. Lektorem/lektorkou vedené cvičení nemusí být klientem vykonáváno v případě, že prováděné cviky jsou mimo fyzické možnosti klienta nebo je cvik nadměrně zatěžuje – cvičení je klient povinen v takovém případě přerušit, případně vynechat prováděný cvik. Je vhodné o své situaci informovat bezprostředně lektora. Doporučujeme každému klientovi, který si není jistý, zda je cvičení pro něj vhodné, před účastí na skupinové lekci absolvovat individuální terapii s fyzioterapeutem nebo se zúčastnit úvodní lekce SM Systému (dále jen „SPS“). . Centrum zdravých zad neručí za cennosti odložené ve skříňkách a mimo ně. Cennosti si můžete vzít s sebou na skupinová cvičení a mít je stále na očích. Naše sály jsou určeny ke cvičení SPS , a z této základní aktivity odvozených cvičení – zdravotní cvičení, pilates apod. Vstup do sálů je povolen pouze v ponožkách (NE na boso) a ve vhodném cvičebním úboru v závislosti na druhu cvičení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatny.  V celém prostoru Centra zdravých zad platí zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v nerozbitných obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.  Klienti se v Centru zdravých zad chovají tak, aby nerušili a neobtěžovali ostatní při cvičení. Klienti odpovídají za dodržování pořádku v celém prostoru studia, za ochranu majetku Centra zdravých zad a za škody vzniklé porušením tohoto provozního řádu. Provozovatel neodpovídá za škodu na věcech klientů v prostorách studia, pokud nejsou uzamčeny v šatních skříňkách k tomu určených. Klienti provádějí v prostorách studia cvičení pod odborným lektorským dohledem. Pro potřeby první pomoci je v prostoru Centra zdravých zad lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami. Provozovatel studia odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce. Cvičební pomůcky jsou pravidelně dezinfikovány. V případě porušení provozního řádu bude návštěvníkovi zamezen vstup do zařízení bez nároku na vrácení již předem nabitého kreditu nebo uhrazené permanentky. Tyto Obchodní a rezervační podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 30.11.2020.  V Praze dne 20.11.2020  Bc. Martin Trávník, vedoucí lektor Centrum zdravých zad.